Belcraft, výraz elegance a tradice, se vyznačuje moderním přístupem k řemeslnému zpracování, oživujícímu klasický styl výrobních tradic.
Belcraft zahájil svou výrobu ve Florencii - Toskánsku, přičemž dbal na tradici, originální materiály, eleganci a autenticitu, ale také přidal moderní přístupy a originalitu.